Sygdomspolitik

Vores sygdomspolitik

Vi mener, at børns sygdom, sundhed og trivsel er et fælles ansvar mellem personalet og forældrene. Det kræver gensidig respekt at udøve dette fælles ansvar. Det syge barns behov bør altid komme i første række. Dette sikres bedst via en åben dialog mellem forældre og personale og det er vigtigt at have tillid til hinandens dømmekraft.

Det syge barn er således ikke reduceret til et barn med feber eller andre målbare tegn. Det er helhedsindtrykket af barnet, der bedømmes. Dette helhedsindtryk kalder vi barnets almene trivsel og det er denne tilstand, der ligger til grund for, hvornår vi vurderer, om et barn har fysisk og psykisk overskud til at følge en hverdag i institutionen. Vi kender børnene rigtig godt og vi observerer hurtigt ændringer i barnets almene trivsel.

Feber er kun én blandt flere årsager, som vurderes, når det afgøres, om et barn er sygt. Specielt hos små børn kan temperaturen svinge meget, idet temperaturreguleringen ikke er fuldt udviklet før 3-4 års alderen. Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at feberen er en naturlig del af kroppens immunforsvar.

Samtidig er barnets psykiske velbefindende en faktor, der indgår i vurderingen af den almene trivsel. Et utrygt og ulykkeligt barn er ikke nødvendigvis sygt, men det kan godt have et stort behov for en mor eller far. Hvis et barn er usædvanligt træt, har det slet ikke overskud til at følge hverdagen i børnehaven.

Vi har formuleret følgende retningslinjer til vurdering af barnets helbredsmæssige tilstand:

For at være i institutionen, skal barnet kunne deltage i den daglige rytme, have fysisk og psykisk velvære og være uden synlige sygdomstegn og smitterisiko.

Hvis forældrene om morgenen er i tvivl om barnets velbefindende, vil vi opfordre til at forældre tager kontakt til egen læge eller akuttelefonen 1813, frem for at vente til afleveringen i institutionen.

Forældre informeres, hvis der i løbet af dagen opstår afvigelser og væsentlige ændringer i barnets normale, almene velbefindende, som gør at barnet eventuelt skal hentes.

Hvis barnet er sygt eller holder en fridag, vil vi meget gerne vide besked.

Børnehaven følger sundhedsstyrelsens anvisninger om forholdsregler ved sygdom.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det som hovedregel gælder, at et barn først er klar til at komme i institution igen, når det har været symptomfri i mindst 24 timer.

Det er ligeledes vigtigt at barnet bliver hjemme indtil smitterisikoen er overstået. Vi er en lille institution hvor børnegruppen følges ad dagen igennem og der er ikke mulighed for at isolerer et sygt barn.

Forældre har et ansvar over for personale, børn og forældre i forhold til IKKE at udsætte disse for smitterisiko.

Vores retningslinjer i forhold til:

Diarré og opkast:
Barnet må komme i børnehave når afføring er normal. Ved Roskildesyge kan barnet komme i børnehave 2 dage efter at diarré og opkast er ophørt.

Feber:
Barnet må komme i børnehave når han/hun har været feberfri 24 timer.

Børnesår
Barnet må komme i børnehave når sårene er tørret ind og skorperne er faldet af.

Forkølelsessår
Barnet må gerne komme i børnehave, hvis der ikke er gået infektion i forkølelsessåret.

Skoldkopper
Barnet må komme i børnehave når skorperne er tørret ind.

Lus
Barnet må komme i børnehave når behandling er iværksat.

Øjenbetændelse
Barnet må komme i børnehave når der har været behandling i 2 dage og der ikke længere er pusflåd i øjet.