Venteliste

Sådan fungerer vores venteliste


I Fuglereden er det muligt at skrive sig op før sit barn har et cpr-nummer, det vil sige at allerede når baby er i maven, anbefaler vi at skrive baby op. Så skriver man terminsdatoen som fødselsdato.

Det er vigtigt at være opmærksom på at barnet skal være fyldt 1 år ved start.

Ventelistebegrebet giver fra tid til anden anledning til misforståelser og i nogle tilfælde skuffelser. Derfor en lille forklaring.

Vi tilbyder pladser efter følgende kriterier:

  • Søskendebørns fortrinsstilling
  • Årgange
  • Kønsmæssig fordeling
  • Kommunehensyn
  • Opskrivningstidspunkt

På grund af samspillet mellem disse kriterier er det enkelte barns placering på listen ikke en given størrelse, og vi kan derfor ikke altid oplyse hvilke nummer barnet er på ventelisten.

Man kan således godt være nr. 1 i henseende til opskrivningstidspunket og alligevel blive sprunget over af f.eks. et søskendebarn. 

Spørgsmål angående ventelisten besvares torsdage.

Opskrivning til venteliste

NB! Opskrivning til Børnehaven er desværre ikke mulig, kun til Minigruppen
(Vi ikke har haft plads til at tage børn ind fra Børnehavens venteliste de sidste to år, derfor er det kun muligt at skrive sig op til Minigruppen i øjeblikket)

Optagelse på venteliste koster 200 kr. Det skal indbetales via MobilePay til Støtteforeningen Fuglereden på Box55254.

Fuglereden grankogler